СТАРТИРА ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ПРАКТИКИТЕ НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ

 04 декември  732

СТАРТИРА ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ПРАКТИКИТЕ НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ

В хода на изпълнението на проекта „Администрацията и гражданското общество – партньорство в управлението“ стартира проучване на общественото мнение за практиките, качеството, възможностите и перспективите на участието на гражданите при изработване на политики и управленски решения.

Проектът BG05SFOP001-2.001-0002, изпълняван от Администрацията на Министерския съвет, се реализира с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проучването на взаимодействието между гражданите, гражданските и бизнес организациите и органите на изпълнителната власт на централно и местно ниво в процеса на вземане на управленски решения се осъществява от Агенция СТРАТЕГМА ООД, съгласно Договор № МС-122/23.10.2018 г.

До 10 декември 2018 г. имате възможност да се включите в проучване за практиките, качеството, ползите и възможностите на партньорството между гражданите и изпълнителната власт при вземането на управленски решения.

Анкетата е напълно анонимна. Необходимо време за попълване на въпросника – 15 минути.

Предмет на проучването са различните форми на взаимодействие – пряко или чрез представителство – за реално включване на гражданите в процеса на формирането на политики и решения от национално и регионално значение. Въпросите адресират широко приложно поле: чия да е инициативата за партньорство, какви да са формите на взаимодействие, срокове и ангажименти на комуникацията.

Резултатите от изследването ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации.

За да участвате в проучването, моля следвайте линка: https://survey.gateway.bg/index.php/987474?lang=bg

 В случай, че имате въпроси, моля не се колебайте да се обърнете към Мария Цанкова от дирекция "Модернизация на администрацията" в Администрацията на Министерския съвет, тел: 02/940 20 79, или към д-р Борис Гюров от Агенция СТРАТЕГМА ООД, тел: (+359 2) 981 47 38 или на имейл адрес: borisgurov@gmail.com; agency@strategma.bg

Предварително Ви благодарим за Вашето участие и отделеното време!

Информация от ТУК 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top