ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ГР. БЛАГОЕВГРАД

 03 декември  460

ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ГР. БЛАГОЕВГРАД

Четиридневно тематично обучение за придобиване на ключови компетенции за младежко предприемачество се проведе от 27.11.2018 г. до 30.11.2018 г. в гр. Благоевград.

Обучението е по проект „Инициативи и кампании за насърчаване на младежкото предприемачество – възможности за успешна реализация на младите хора в област Благоевград”, съгласно Договор № 25-00-53/17.09.2018, финансиран по Национална програма за младежта (2016 – 2020), подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании между сдружение с нестопанска цел “Балкани без граници“ и Министерство на младежта и спорта.

Участие в обучението взеха 18 младежи на възраст между 15 и 29 години, които се запознаха с основните умения за развиване и управление на собствен бизнес – от разработването на бизнес план, през регистрацията на фирма до начините за привличане на публично финансиране.

През декември в рамките на проекта ще се проведе още едно обучение в град Благоевград, както и младежки форум под наслов „Предприемаческо мислене, насърчаване на иновациите и креативността”.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top