ОБМЯНА НА ОПИТ В СФЕРАТА НА СПОРТА ПО ПРОЕКТ МОСТ СЕ ПРОВЕДЕ В ХЪРВАТСКА

 29 ноември  684

ОБМЯНА НА ОПИТ В СФЕРАТА НА СПОРТА ПО ПРОЕКТ МОСТ СЕ ПРОВЕДЕ В ХЪРВАТСКА

В периода 26-29 ноември 2018 в Рийека, Хърватска, се проведе мобилност за обмяна на опит межди спортни администратори и специалисти по проект МОСТ, в който „Асоциация за развитие на българския спорт“ е партньор и заедно със сродни организации от Швеция и Хърватска. В срещата взеха участие проф. Иван Ачкаканов и проф. Симеон Йорданов – Национална спортна академия „Васил Левски“ и Българска асоциация на спортните педагози, Петя Косева -  Министерство на младежта и спорта, Николина Недкова и Веска Ядкова – Българска федерация Джудо и Слънчезар Христов – треньор по бадминтон, а ръководител на българската делегация беше Йоанна Дочевска – председател на АРБС. По време на срещата бяха дискутирани възможностите за финансиране в сферата на спорта, политики за добро управление, обучителни възможности за спортни специалисти, нормативна уредба в трите партньорски държави, предприемачество и маркетинг.

В периода 24-27 септември 2018 сходна мобилност се проведе и в България, по време на която спортни специалисти от Хърватска и Швеция имаха възможност да се запознаят с политиките в сферата на спорта в България и посетиха Министерство на младежта и спорта, националния стадион „Васил Левски“, Музея на спорта, Национална спортна академия „Васил Левски“, Риу Правец Голф и Спа Резорт в Правец.

Като дейности по проекта ще бъде разработен доклад за проектните дейности и заключения, които да насърчат положителна промяна и да позволят по-добра и ефикасна работа на административния персонал, сравнявайки и прилагайки съществуващото законодателство, правила и регламенти, които дефинират спорта в страните партньори по проекта. 

Добавената стойност на проекта на Европейско ниво е следната: 
• по-силен акцент на ролята на спортния административен персонал; 
• иновативен подход в подкрепата на административния персонал и други лица, и рационализиране на техния достъп до адекватна информация; 
• изграждане на по-близки връзки и стимулиране на синергията на партньорите; 
• насърчаване на консултации със заинтересованите страни за създаване на функционални модели за партньорство на национално и местно нива; 
• подкрепа от националните и Европейски политики и стратегии в сферата на доброто управление в спорта; 
• подобряване на трансграничното сътрудничество и въздействие; 
• разпространение и разработване на най-добрите практики; 
• баланс на половете и включване на хора в неравностойно положение; 

Проект МОСТ - Мобилност на персонал Mobility of staff MOST е съфинансиран от програма „Еразъм+“ – Спорт на Европейската комисия. 

 

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top