КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ: ГОВОРИ СЕВЕРОЗАПАДЪТ“ В МОНТАНА

 13 ноември  594

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ: ГОВОРИ СЕВЕРОЗАПАДЪТ“ В МОНТАНА

Национално сдружение „Младежки Глас“ - клон София, ще организира и проведе в Монтана конференция по проект „Структурен диалог: Говори Северозападът“.

Основната цел на проекта е насърчаване на активното младежко участие в демократичните процеси и прилагането на политики на местно ниво чрез ефективното използване на структурния диалог, повишаване степента на информираност на младите хора, тяхното мотивиране и разкриване на възможностите за развитие и активен старт в образованието, заетостта и предприемачеството.

В конференцията ще участват представители на различните институции и бизнеса. Това ще окаже пряко въздействие върху нагласите на младежите относно перспективите за професионалното им развитие, увереност в предприемаческия потенциал, които притежават и активното им включване в обществените процеси.

Инициативата е част от проект „Структурен диалог за образователната система, допълнителната квалификация и предприемачеството“, съфинансиран от програма „Еразъм +” на Европейския съюз.

Конференцията ще се проведе в рамките на 2 последователни дни – на 18.11.2018 г. (неделя) от 14.00 часа в Общински младежки дом – Монтана и на 19.11.2018 г. (понеделник) от 10.00 часа в Регионална библиотека „Гео Милев“ в областния град.

Всички, които проявяват интерес и желаят да участват в конференцията, могат да заповядат на място. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top