НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

 15 декември  995

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

Обява

Регламент

Формуляр за кандидатстване I фаза
Срок за кандидатстване: до 15 декември 2018 година (при изпращане по пощенски път важи датата на пощенското клеймо)

Формуляр за отчитане на резултати II фаза
Срок за кандидатстване: до 10 май 2019 година (при изпращане по пощенски път важи датата на пощенското клеймо).

Събития

Back To Top