ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА НАГРАДАТА  „ALTIERO SPINELLI ЗА ОБЩУВАНЕ 2018“

 07 януари  951

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА НАГРАДАТА „ALTIERO SPINELLI ЗА ОБЩУВАНЕ 2018“

Приближаване на ЕС до младите граждани - Комисията стартира наградата на ЕС

За втора поредна година Европейската комисия провежда европейски конкурс - "Наградата на Altiero Spinelli за общуване".

Изданието на наградата от 2018 г. се фокусира върху младите хора.

Наградата Altiero Spinelli за общуване 2018 ще награди следните видове дейности:

  • Иновативни и практически ориентирани образователни програми или кампании и / или масови онлайн отворени курсове;
  • Игри (офлайн и/или онлайн) с педагогически цели, които позволяват на младите участници да преживеят Европа и нейното функциониране на практика;
  • Съвместни проекти и дейности, основани на действия, които насърчават конкретното участие на младите хора в демократичните процеси, които оформят бъдещето на ЕС, и активното им ангажиране с европейските общи ценности;
  • или комбинации от такива произведения.

Конкурсът от 2018 г. е отворен за:

  • физически лица, които са граждани на ЕС;
  • неправителствени юридически лица, установени и базирани в държава-членка на ЕС.

За повече информация, моля, прочетете Правилата за конкурса за 2018 година .

Изданието за наградата от 2018 г. ще отпусне до пет награди от 25 000 евро.  

Наградата е инициатива, изпълнявана от Европейската комисия по искане на Европейския парламент, който финансира наградата като пилотен проект.

Заявленията трябва да се подават онлайн чрез уебсайта за електронно изследване.

Крайният срок за кандидатстване е  07 януари 2019 г., от 17:00 часа CET.

За повече информация ТУК 

Събития

Back To Top