ВСТЪПИТЕЛНА  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ “БАЛКАНИ БЕЗ ГРАНИЦИ” В БЛАГОЕВГРАД

 06 ноември  560

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ “БАЛКАНИ БЕЗ ГРАНИЦИ” В БЛАГОЕВГРАД

На 15 ноември 2018 г. в Благоевград ще се проведе встъпителна информационна пресконференция във връзка със стартирането на проект „Инициативи и кампании за насърчаване на младежкото предприемачество – възможности за успешна реализация на младите хора в област Благоевград”.

Събитието е от 16:00 часа в залата на хотел „Феникс”. Организатор е сдружение с нестопанска цел “Балкани без граници”, което реализира проекта по Договор № 25-00-53/17.09.2018 г., финансиран по Национална програма за младежта (2016 – 2020), Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании,  на Министерство на младежта и спорта.

Целта на пресконференцията е да запознае широката общественост с дейностите и услугите за младежи, които ще се предоставят в рамките на проекта, целите на Национална програма за младежта (2016 – 2020) и финансиращия орган на Програмата. Поканени да участват в събитието са представители на Община Благоевград, Областна администрация, дирекция „Бюро по труда” - Благоевград, Регионална служба по заетостта, Регионално управление на образованието, Кариерен център към ЮЗУ „Неофит Рилски” и други институции.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top