СТАРТИРА ТРЕТАТА ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

 05 ноември  1066

СТАРТИРА ТРЕТАТА ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

От 5 до 9 ноември 2018 г. Европейската комисия, в сътрудничество с австрийското председателство, организира третата Европейска седмица на професионалните умения във Виена, като се основава на успеха на първите две издания.

Под мотото „Открийте своя талант“ хиляди млади хора в цяла Европа ще имат възможност да научат за възможности за обучение и кариера благодарение на професионалното образование и обучение на повече от 1000 събития, които се провеждат в цяла Европа до декември 2018 г. Инициативата обединява доставчици на образование и обучение, организации на гражданското общество, публични власти, бизнес организации, синдикати и широката общественост, за да повишат осведомеността относно ползите от професионалното образование и обучение (ПОО).

Професионално образование и обучение: интелигентен избор за бъдещето

Целта на седмицата е да покаже, че професионалното образование и обучение е интелигентен избор както за младите хора, така и за възрастните, което води до отлични постижения в образованието, висококачествени работни места и повишена пригодност за заетост. По този начин Седмицата допринася за Програмата за умения за Европа и за въвеждането на Европейския стълб на социалните права. Чрез Европейската седмица на професионалните умения Европейската комисия иска да повиши осведомеността за широкия спектър от възможности, предлагани чрез ПОО, и да насърчи повече хора да участват и да научат какво може да предложи. Тази година бъдещето на ПОО също е важен фокус на Седмицата, засягайки теми като цифровизацията и интернационализацията на ПОО.

Като част от кампанията, в няколко държави-членки се провеждат откриване на събития и Дни на работодателите, 26 национални и общоевропейски посланици бяха назначени да повишат осведомеността относно инициативата, а през седмицата ще бъдат присъждани награди за отбелязване на върхови постижения в ПОО ,

Седмицата е организирана със силно участие и подкрепа от Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)и Европейската фондация за обучение.

Ключови данни за професионалното образование в Европа (източник: Евростат)

  • 49% от учениците в средното образование в Европа участват в средното професионално образование и обучение (ПОО) (2016 г.)
  • Коефициентът на заетост на последните завършили професионално образование и обучение [1] в Европа е 74.8% (2017 г.)
  • Процентът на нискоквалифицираните възрастни [2] в Европа постоянно намалява благодарение на помощта от Европейския социален фонд (ЕСФ), но все още е твърде висок - 22,5% (2017 г.)
  • 10,9% от европейското население участва в обучението за възрастни (2017 г.)

За Европейската седмица на професионалните умения:

Първото издание на Европейската седмица на професионалните умения се проведе през 2016 г. През 2017 г. се проведе второто издание с над 1585 дейности, организирани в цяла Европа, достигащи 1 милион души. Събитията за третото издание за всяка страна могат да бъдат намерени ТУК.

За австрийското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018:

След своето председателство през 1998 и 2006 г. Австрия пое третото си председателство в Съвета на Европейския съюз на 1 юли 2018 г.

За повече информация ТУК 

Европейска седмица на професионалните умения Уебсайт и карта на събитията

Facebook страница за събитията: Европейска седмица на професионалните умения 2018

Австрийско председателство на Съвета на Европейския съюз

Доклад на Евростат със статистически данни за професионалното образование в ЕС (наличен от 5 ноември)

Новини

Back To Top