ПРИКЛЮЧИ ТРЕТАТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ SAVE IN SPORT

 26 октомври  602

ПРИКЛЮЧИ ТРЕТАТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ SAVE IN SPORT

В периода 23 - 26 октомври 2018, в град Рийека, Хърватия се проведе международно практическо обучение Safe in Sport, което имаше за цел да запознае спортни треньори с добри практики за предпазване на спортуващите от травми при плиометрични упражнения. В обучението се включиха 9 участника от всяка държава (6 участника, 2 експерта и 1 групов лидер), като в продължение на няколко дни спортните експерти на България, Хърватска и Турция обмениха методики, практически умения, опит и знания.

Към днешна дата, плиометрията се използва широко в тренировъчните режими на много професионални баскетболисти, волейболисти, футболисти, както и на всички останали атлети, които практикуват спортове, изискващи развитието на добра експлозивност. За жалост плиометричните занимания не се препоръчват за начинаещи и изискат поне минимална двигателна култура и предишна силова подготовка, защото в противен случай рискът от нежелани травми се повишава чувствително. По време на обучението, участниците получиха информация как да минимилизират риска от травми по време на тренировка за експлозивна сила особено при деца и тинейджъри. Бяха разгледани и последните изследвания в областта и как най-успешно да развием силови възможности в долните крайници при минимален риск от контузия.

Българската група беше съставена от експертите на Национална спортна академия „Васил Левски“ – доц. Валентин Панайотов, доктор и Мирела Христова, доктор, които представиха национални практики в сферата на плиометрията, спортни треньори от СК „Ахил“, София, спортни специалисти в сферата на футбола, адаптираната физическа активност и спорт, кинезитерапията и груповите тренировки, а представител на Асоциация за развитие на българския спорт беше Ивайло Здравков – член на УС.

Плиометричното обучение е метод за обучение, водещ до адаптиране на нивото на нервно-мускулната, костната и мускулната скоба: подобрено съхранение и използване на еластична енергия, увеличаване на работната площ на активирания мускул, подобрена реакция на несъзнателните нервни рефлекси, мускулно напрежение, повишена мускулна предварителна активация, подобрена мускулна координация. Подобряването на посочените функции несъмнено води до подобряване на мощността, следователно плиометричното обучение е неразделна част от подготовката на много спортисти и любители, от всички възрасти. Поради факта, че децата в периода на прехода от детството към юношеството имат чувствителни моторни умения (като скорост, гъвкавост, здравина и сила), планометричното обучение освен че е подходящо за развитие и подобряване на моторното изпълнение на скокове и бягане, може да бъде сериозен проблем, ако се предозира с процеса на обучение.

Изключително важно е да се подкрепи обменът на добри практики между заинтересованите страни в областта на спорта и да се предприемат мерки, насочени към подобряване на предотвратяването на наранявания, за повишаване на осведомеността относно защитата на здравето на младите спортисти.

Дейностите по проекта се състоят основно от обмен на информация, добри практики и общи инициативи за обучение, като това се очаква да доведе до създаването на учебно ръководство и видео за спортни треньори.

Проект SAFE in SPORT е съфинансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейската комисия.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top