ОБЩА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ ЗА 2019 Г.

 25 октомври  526

ОБЩА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ ЗА 2019 Г.

Информираме Ви, че Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година.

Общата поканата може да намерите  ТУК

ВАЖНО! Националните покани за подаване на проектни предложения през 2019г. по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.

Срокове за подаване на проектни предложения по децентрализираните и централизирани дейности на Програма „Еразъм+“ през 2019 година може да видите ТУК 

Повече информация, свързана със сроковете за подаване на проектни предложения и условията за кандидатстване може да намерите в Ръководството по Програма „Еразъм+“ – ТУК или ТУК.

Новини

Back To Top