„ПРИОБЩАВАЩО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, ОРГАНИЗИРАНО БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТИ КЪМ ООН

 19 октомври  729

„ПРИОБЩАВАЩО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, ОРГАНИЗИРАНО БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТИ КЪМ ООН

На 11 октомври 2018 г. бе проведено събитие на тема „Приобщаващо развитие на младите хора с увреждания“, като част от програмата на българските младежки делегати към ООН. Дилиян Манолов и Явор Гочев бяха панелисти в събитието, което бе съорганизирано от младежките делегати на Унгария, България и Чехия. Мероприятието се проведе в седалището на ООН в Ню Йорк.

Събитието бе открито от постоянните представители на трите държави, организирали проявата. Участието на високо равнище може да бъде прието като атестат за актуалността на обсъжданите проблеми. Панелисти в събитието бяха също и г-жа Даниела Бас, директор на отдел „приобщаващо социално развитие“ към Департамент по икономически и социални въпроси на ООН, г-жа Анна Бирляева, програмен координатор на „деца с увреждания“ в УНИЦЕФ, както и младежките делегати от България, Унгария и Чехия.

Събитието успя да привлече значително внимание – гости бяха младежки делегати и дипломати от различни мисии, както и представители на редица органи към ООН. Трите основни теми, които бяха обсъдени, разглеждаха ролята на семейството, образованието и професионалната реализация на хората с увреждания. 

В своето приветствено слово посланик Георги Панайотов, постоянен представител на България за ООН, изтъкна приноса на страната ни по време на председателството й на Конференцията на държавите страни по Конвенцията по правата на хората с увреждания през 2017 - 2018 г. Дилиян Манолов, сподели своят опит на незрящ по време на своето образование, като даде примери и съвети. Според него, специалистите по човешки ресурси трябва да получават необходимата подготовка, за да могат ефективно да работят с хора с увреждания, елиминирайки елемента на дискриминация по време на подбора. Явор Гочев сподели своят опит, като Програмен директор в център за „предприемачество и обучения“. Той открои, че социалното предприемачество може да бъде един изключително полезен инструмент, допринасящ за ефективното включване на хора с увреждания в обществото. Той отличи като добра практика платформата „Джамба“, която има за цел да свързва хората с увреждания с работодатели и която е разработена от български младежки делегат от предходна година. Също така, беше споделен и примерът на фондация „Заслушай Се!“, която разработва платформа за интеграция на хора с увреден слух, позволявайки им пълноценна комуникация в различни ситуации.

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top