ДНЕВНИК ОТ МЛАДЕЖКИЯ ОБМЕН В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

 12 октомври  938

ДНЕВНИК ОТ МЛАДЕЖКИЯ ОБМЕН В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

Делегацията на Р България през първия ден на своето посещение в Р Корея направи официална визита в "Министерство на равенство между половете и семейството", където подробно се запозна с функциите, отговорностите и дейностите на институцията, а домакините изчерпателно отговориха на въпросите им.

Бяха дискутирани теми, свързани с младежта, като беше поставен фокус върху младежките политики, ключовите механизми и добрите практики за справяне с проблеми и решаването на потребностите на младите хора в сфери като образованието, заетостта и участието в гражданското общество.

След проведената визита, домакините запознаха българските делегати със съвременната история на Републиката в Музея на съвременната историята на Република Корея. Разказаха им за трудностите, жертвите и усилията, през които техният народ е преминал, за надеждите им, поетите рискове и успехи, за да бъдат това, което са днес, един горд народ.

През късния следобед на същия ден бе организирана среща с посланика на Р България в страната Петър Андонов и консула Панко Панов. Делегацията отправи редица въпроси, свързани с дипломатическите отношения между двете държави, които през последните години се задълбочават с тенденцията това да продължава и занапред. Основни теми бяха младежките обмени и стипендиите, бизнесът и инвестициите, туризмът, културният обмен и образованиeто, даващи възможности за развитието на младите хора.

 

 

Новини

Back To Top