МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ START СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ

 11 октомври  572

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ START СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ

В периода от 09 до 12 октомври 2018 г., в град Хелзинки, Финландия, се проведе трета международна среща по проект “START – Sport TrAining to Run Together“, по време на която международни организации от България, Италия, Португалия, Литва и Швеция, сред които и представителите на „Асоциация за развитие на българския спорт“ – Ивайло Здравков и Константин Занков – членове на УС, обсъдиха възможностите за по-широко прилагане на методите на неформалното образование в сферата на спорта и младежките политики. Една от най-важните теми, които бяха засегнати по време на събитието бе използването на спорт и физическа активност като инструмент за социално включване, социализация и интеграция, както и обмена на добри практики по теми, като „Обучение чрез спорт“ методология, която „Асоциация за развитие на българския спорт“ прилага от няколко години в България и в рамките на Европейската общност. „Обучение чрез спорт“ е официален обучителен ресурс, публикуван в ресурсните центрове на Европейската комисия „Салто“ и е представяна многократно пред Съвета на Европа. С оглед на огромните възможности на методологията за личностно развитие, социална реализация и адаптация, все повече спортни федерации на межденародно, европейско, национално и локално ниво проявяват интерес към нейното прилагане. Проект СТАРТ иска да подпомогне популяризирането на доброволчеството в спорта, интеграция и социализация чрез спорт, равни възможности за участие в спортни събития, здравословният начин на живот и достъпа до спорт за всички желаещи. 

Участниците обсъдиха подробно дейностите по проекта до момента и всички останаха изключително доволни от практическите умения и новите знания, които научиха по време на мероприятието, както и от иновативните практики и методи, които домакините от HNMKY/Helsinki YMCA прилагат за по-успешната интеграция, социализация, адаптация и бъдеща реализация на младежите във Финландия. Международната среща даде възможност да се обменят добри практики и дейности за развитие на методологията „Обучение чрез спорт“ и бе от изключителна полза за експертите, които работят по темата.

Настоящата среща е част от проект „START – Sport TrAining to Run Together“ съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top