ОБУЧЕНИЕ ПО „МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ“

 01 октомври  569

ОБУЧЕНИЕ ПО „МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ“

През периода 26.09. – 28.09.2018г. в Обучителния център на библиотеката се проведе тридневен курс на обучение на тема „Медийна грамотност“ с обучител Люба Батембергска. Обучението е финансирано  съгласно Договор РД 11-00-338/ 20.12.2017г. между ФГББ и МК.

В рамките на обучението 12 библиотечни специалисти придобиха знания и умения по медийна грамотност, в т. ч. осем библиотекари от Регионалната библиотеки и 4 от читалищните библиотеки – гр.Берковица, Благово, Георги Дамяново, Лехчево. Обучаемите имаха възможност, въз основа на обучителните методи, да се запознаят  с характеристиките на медиите  и социалните мрежи у нас. Част от лекциите бяха свързани със структура на медийния текст, разпознаване на фалшиви новини, даване и вземане на интервю. Чрез прилагане на интерактивни методи  и ролеви игри придобиха практически умения за ефективна комуникация с медиите и изготвяне на прессъобщения. В края на обучението  бяха изготвени  и презентирани индивидуални  собствени блогове.

За успешно преминатия курс и придобити  знания по "Медийна грамотност"  от името на Фондацията бяха връчени сертификати. С  любезното участие на Люба Батембергска бе организирана  и среща  с ученици от клуб „Медии“  в Монтана.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top