ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ “СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ РОМИ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“

 12 септември  1038

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ “СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ РОМИ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“

Сдружение “Жажда за живот” – гр. Сливен кани младежки представители, представители на институции и медии за участие в национален форум на тема “Структурен диалог за включване на  младите роми в  обществените процеси за формиране на младежки политики“ , финансиран по Програма „Еразъм+“, Дейност КД3. Основната цел на форума е да се насърчи развитието на диалога и политиките между заинтересованите страни и ще се проведе от 20 до 25 септември 2018 г. в гр. Банско.
Дейностите в националната среща имат за цел да се стимулира по-активното участие на младите роми в местните младежки политики и в процесите на вземане на решения. Участниците във форума ще имат възможност да обсъдят и намерят решения на настоящите проблеми на младите хора при включването им в местните политики. По време на срещата участниците ще работят с експерти от държавни институции, отговорни за младежките политики в България.

Условия за кандидатстване:
Участници във форума могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 30 години, които са:
- представители на младежки неправителствени организации, работещи на местно, регионално и национално ниво.

 • представители на неформални младежки обединения;
 • Младежки работници;
 • младежки лидери.
  Поканени за участие във форума са и:
  * представители на местната власт от цялата страна;
  * представители на институции на национално ниво, имащи отношение към 
  младите хора;
  * медии.
 • Срок за кандидатстване: 12.09.2018 г.
 • Одобрените за участие представители, ще бъдат уведомени чрез електронна поща до 14. 09.18 г.
  Всички желаещи да се включат във форума следва да попълнят формуляра за кандидатстване - https://goo.gl/forms/dFoPeseiwwYhFj1C3
  Разходите за транспорт, настаняване, храна и работни материали се поемат от организаторите.
  За повече информация:  http://www.thirstforlife-bg.com/en/,   info@thirstforlife-bg.com

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top