ФИНАЛНА СРЕЩА В БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА ЗДРАВЕТО START NOW

 13 август  555

ФИНАЛНА СРЕЩА В БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА ЗДРАВЕТО START NOW

В периода 09 - 12 август 2018 г., в София се състоя финална среща за оценка на дейностите, реализирани в Полша, България и Кипър по Европейска инициатива за промотиране на здравето START NOW. В срещата от страна на България взеха участие Йоанна Дочевска, Ивайло Здравков, Калинка Гударовска и Емилия Цанова от организацията – домакин „Асоциация за развитие на българския спорт“. Срещата имаше за основна цел оценка на дейностите, които консорциумът реализира и възможностите, които той предостави на неправителствени организации и младежки работници. Бяха разгледани разработените продукти и реализираните активности и всички те бяха високо оценени от координиращата организация.

START NOW! е стратегическо партньорство, което в период от 21 месеца насочи усилията си към промотиране на здравето сред младите хора в три Европейски държави – Полша, България и Кипър и приложи сред младежките организации в държавите – партньори иновативни методи на неформалното обучение за здравна информираност. Партньорството стартира в периода 21-23 април 2017 г.

Следващата среща по проекта се проведе в България, в периода 30.06 – 03.07.2017, като представителите на България, Полша и Кипър взеха участие във Фестивал на здравето, където се срещнаха с граждани и представиха дейностите на проекта, а след това се фокусираха върху обсъждане на обучителните модули за провеждане на здравно обучение чрез неформални обучителни методи. Бяха анализирани и събраните данни, от които ще бъде изготвен статистически анализ. По проекта се проведе международно обучение в периода 09.03.-16.03.2018 год. в Глухолази, Полша, по време на което бяха обсъдени различни методи за неформално образование за промотиране на здравовословен начин на живот. Обучението беше организирано от Организацията за насърчаване и профилактика ХОПП от гр. Ополе, Полша. В обучителния курс участие взеха общо 7 представители на младежки организации от България, включително Калинка Гударовска, член на УС на Асоциация за развитие на българския спорт. 

В резултат от дейностите по тази инициатива бяха създадени и Неформални обучителни центрове (Non formal Education Centres – “NEC”), които ще бъдат управлявани от партньорските организации. Беше създаден и интерактивен международен младежки портал за здравна информация, който е насочен и към обучение на младежки работници в сферата на здравеопазването и превенцията, наличен онлайн.

През 2018 ще се проведе и конференция по темата в Полша, както и информационни дни в партньорските държави, които ще се проведат паралелно в периода 12-16 октомври 2018.  Беше представена онлайн платформа, в която са налични всички разработени в рамките на проекта обучителни модули: http://startnow-learning.eu/

“Start now!: Старатегическо партньорство за промотиране на здравето сред младите хора” е проект в рамките на програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 на Европейската комисия. 

 

 

 

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top