КАКВО Е ЖИВОТЪТ ЗА МЛАДИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ?

 13 август  546

КАКВО Е ЖИВОТЪТ ЗА МЛАДИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ?

Колко млади жени и мъже на вашата възраст живеят заедно с родителите си? Колко от тях работят? Колко често са били на кино или концерти напоследък?

Разберете с нашия интерактивен инструмент за визуализация "Младите европейци"! Ако сте между 16 и 29 години, защо да не използвате нашия инструмент, за да сравните живота си с този на други млади жени и мъже във вашата страна и други държави-членки на ЕС? Инструментът се състои от въпроси, подобни на викторина, които засягат четири различни аспекта на живота на младите хора: мен и моето семейство, мен и моята работа, мен и моето свободно време, учебни занимания и мен и интернет.

Тази новина е публикувана по случай Международния ден на младежта, който се провежда всяка година на 12 август. За повече информация вижте уебсайта на ООН .

Повече информация и статистически данни може да намерите и в специализираната секция "Младеж" на уебсайта на Евростат.

За повече информация, моля свържете се с нас: estat-user-support@ec.europa.eu  и ТУК 

Новини

Back To Top