КОНКУРС „КНИГАТА, КОЯТО ПРОМЕНИ ЖИВОТА (МИ)“ НА ЦРЧР

 09 август  1159

КОНКУРС „КНИГАТА, КОЯТО ПРОМЕНИ ЖИВОТА (МИ)“ НА ЦРЧР

В ролята си на Национална агенция по Програмата „Еразъм+”, на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Еврогайдънс център, Национален Европас център и Евродеск България, Центърът за развитие на човешките ресурси  обявява конкурс по темата „Книгата, която промени живота (ми)“. Конкурсът е насочен към училища, детски градини, училищни, регионални и национални библиотеки, центрове за подкрепа на приобщаващото образование, както и към учени, художници, дизайнери и други хора на духа, за които темата е значима и които са я засегнали по един или друг начин в работата си, обвързана с културата и образованието, или по проекти от Програма „Еразъм+”, Програма „Учене през целия живот”, дейностите eTwinning, Европас, Еврогайдънс, Евродеск.

 Условия на конкурса:

Ако желаете да участвате в конкурса и съответно в Седмата национална конференция „Насърчаване на четенето”, изпратете ни кратко представяне на своята идея или на познат за вас случай, при който писаното слово, даден текст, дадена книга са предизвикали промени в личен или социален свят, в четенето, в случай, за създаването или появата на който книгата – книжовността – словото има своята незаменима роля.

Разработките си изпращайте на e-mail адрес ese@hrdc.bg  Краен срок – 31 август 2018г.

Ако считате за необходимо, можете да ни изпратите в допълнение и снимков материал, както и съпътстващи материали (брошури, плакати, презентации и др.), изработени или открити от вас по дадената тема. Моля, не изпращайте големи файлове.

Очакваме разработките да бъдат в максимален обем 2 стандартни страници, в края на които да бъдат написани: пълното име на училището / институцията кандидат, име на клуба (ако е приложимо), възраст на обучаемите, кратко представяне на участника, точен адрес на институцията, конкретно посочено лице за контакт с актуален телефон и е-mail за връзка.

Кандидатурите са индивидуални.

Разработки и други материали с липсващи авторски данни няма да бъдат включени в конкурса.[1]

 Седма национална конференция „Насърчаване на четенето”

Най-добрите разработки ще дадат възможност на кандидатите да участват в тридневната Седма национална конференция „Насърчаване на четенето“  в края на месец септември – предвидени дати 26 – 28 септември 2018 г.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени до 18 септември 2018 г. на Интернет страницата на ЦРЧР www.hrdc.bg,като всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите и по електронната поща. Най-добрите текстови и снимкови материали ще бъдат включени и в бъдещи, посветени на темата печатни издания на Центъра за развитие на човешките ресурси.

За контакт – mkaraangova@hrdc.bg или тел. 02 /915 50 24.

[1]Предоставените от участниците лични данни ще служат само за целите на конкурса и в съответствие със Закона за защита на личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. С изпращане на материалите за участие кандидатите декларират, че приемат условията на конкурса.

За повече информация ТУК 

 

 

 

 

 

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top