#BEINCLUSIVE ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЗА СПОРТ

 06 септември  935

#BEINCLUSIVE ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЗА СПОРТ

Наградите имат за цел да признаят организациите, които използват силата на спорта, за да увеличат социалното включване на групите в неравностойно положение.

#BeInclusive Наградите на ЕС за спорта са отворени за организации, създадени в страни от програмата Erasmus +, публични или частни, търговски или с нестопанска цел, които успешно са разработили спортни проекти, насочени към социално приобщаване.

Организациите трябва да представят проектите си, включително текст, видеоклипове, изображения или друг материал, посочващ годината и страната, в която е произведена произведението.

Трима победители ще бъдат обявени на специална церемония награди на 28 -ти ноември в Брюксел, Белгия, където проектите ще бъдат представени пред публика от експерти спорт включване!

Трите победители ще получат по 10 000 евро всеки, а 6 предварително избрани проекта ще получат по 2500 евро всеки.

Краен срок: 6 септември 2018 г. , 13:00 часа CET.

Научете повече: https://bit.ly/2v4cmNl

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top