НАГРАДА НА ЕИСК ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 2018

 07 септември  941

НАГРАДА НА ЕИСК ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 2018

Тема на наградата 2018: "Идентичности, европейски ценности и културно наследство в Европа".

Наградата "2018" на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) ще възнагради новаторските инициативи, провеждани от организации на гражданското общество и/или физически лица на територията на ЕС и насочена към повишаване на осведомеността относно множеството слоеве и богатство на европейските идентичности, използвайки пълния потенциал на европейското културно богатство, улеснявайки достъпа до Европейското културно наследство и насърчаването на европейските ценности (зачитане на човешкото достойнство и правата на човека, свободата, демокрацията, равенството и върховенството на закона) .

В Целта на наградата за гражданското общество, която се присъжда ежегодно, е да възнагради и насърчи материални инициативи и постижения на организации на гражданското общество и/или физически лица, които са направили значителен принос за насърчаване на европейската идентичност и интеграция. Общата цел е да се повиши информираността за приноса, който организации и/или физически лица на гражданското общество могат да дадат за създаването на европейска идентичност и гражданство по начин, който е в основата на общите ценности, които се гради европейската интеграция.

Наградата, чиято обща стойност възлиза на 50 000 евро и ще бъде връчена на 13 декември 2018 г., е отворена за организации на гражданското общество, официално регистрирани в рамките на Европейския съюз и действащи на европейско, национално, регионално или местно ниво. Освен това тя е отворена и за физически лица.

Крайният срок за подаване на заявления е 7 септември 2018 г.

За правилата за състезанието и формуляра за кандидатстване, моля кликнете ТУК.

За повече информация ТУК 

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top