ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „ПРИГОТВИ СЕ! ВАРНА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА 2017!”  НА СДРУЖЕНИЕ „ЗА ТЕБ”

 26 юли  609

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „ПРИГОТВИ СЕ! ВАРНА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА 2017!” НА СДРУЖЕНИЕ „ЗА ТЕБ”

Проект „Приготви се! Варна Европейска младежка столица 2017!” по Европейската доброволческа служба беше обмен между Франция, Испания, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Германия, Норвегия, Русия и  България. 14 чуждестранни младежи, които участваха в дългосрочна доброволческа служба във Варна, България, а един от тях замина за Русия. Основните теми на проекта бяха творчество и култура, работа с младежи и достъп за хора в неравностойно положение.

Местните партньори, които посрещнаха чуждестранните доброволци в проекта, са Алианс Франсез Варна, Икономически университет Варна, Фондация СОС Семейства в риск, сдружение "Варна - Европейска младежка столица", а двама от доброволците се присъединиха към екипа на сдружение „ЗА ТЕБ”.

Освен работните задачи, които доброволците имаха в своите посрещащи организации, те се включиха в подготовката и провеждането и в редица други планирани дейности: разнообразни младежки и спортни събития, междукултурни вечери, презентации, както и информационни кампании за възможностите за младежка мобилност по програма Еразъм+. Тези занимания повишиха осведомеността и разбирането за други култури и страни, и стимулираха доброволците да  участват активно в обществения живот, и да развият чувство за европейско гражданство и идентичност.

Целта на проекта бе да спомогне за придобиването на умения и компетенции от младежите с оглед на тяхното личностно развитие и пригодност за успешна реализация. Основните похвати на работа бяха методи от неформалното образование като работа в екип, обучение по двойки, участие в неформални обучения, учене чрез правене, ролеви игри, дискусии, презентации, работни срещи и посещения. “Приготви се! Варна ЕМС 2017!” допринесе и за развитието на толерантността и разбирането на различията, както и позитивната осведоменост за другите култури на обществото като цяло и накара и младите варненци (а и не само) да се замислят за своята роля в Европа сега и утре.

Благодарение на „Приготви се! Варна ЕМС 2017!” сдружение „ЗА ТЕБ” увеличи броя на доброволците във Варна и ще промотира както местното, така и международното ниво, доброволчество. Организациите и гражданите на Варна се запознаха с програма Еразъм+ и възможностите за обучения и  мобилности в чужбина, които тя дава. Проектът отвори нови дългосрочни перспективи за сътрудничество и инициативи в областта и привлече нови участници в програмата.

 

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top