ПРОЕКТ „АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ“  СТАРТИРА В МАДРИД

 20 юли  755

ПРОЕКТ „АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ“ СТАРТИРА В МАДРИД

В периода 19-21 юли 2018, в Мадрид, Испания се състоя първата среща по стратегическото партньорство в сферата на младежта „Академия за Младежки Работници“. Проект „Академия за младежки работници“ е стратегическо партньорство между България, Полша, Испания и Македония, които ще разработят полезни и адекватни за динамичното развитие на младите хора инструменти. В срещата, от името на „Асоциация за развитие на българския спорт“, която е партньор на проекта за България, взеха участие Йоанна Дочевска – председател на организацията и Константин Занков – член на УС на АРБС.

Проектните дейности включват Академия за Младежки Работници, която във всяка държава ще включи 12 младежи на възраст 18-30 години, които имат желание да повишат своите знания и умения в сферата на младежката работа и да работят върху практически сценарии за личностно и професионално развитие на младите хора, с които те комуникират. В Академията ще бъдат включени следните модули: работа в екип, интеграция на група, лидерство, мениджмънт на конфликти, спорт (физическа активност) и психомоторно включване в младежката работа, мотивация, ИТ инструменти в младежката работа, методи и инструменти за младежка работа, комуникация с младежи, управление на времето. Практически сценарии ще бъдат разработени и по темите правна рамка за създаване на НПО, промотиране и спонсорство, цели, визия, ценности, финансиране, персонал и заетост.

- Партньорски срещи по проекта:

1. В Испания – представяне на партньорите, НПО сектор в техните страни, представяне на партньорите и сектора в техните държави, установяване на партньорство.

2. В България – разработване на първото издание на програмата, подготвяне на работен план за наръчника, Януари-Февруари 2019. 

3. В Полша – оценка на проекта, обобщение Октомври-Ноември 2019.

 
- Резултати: 

1. Програма със сценарии и обучения с изпит 

Учебна програма – програма, теория, материали, упражнения, методи за работа с младежи, дневен ред на обучението, като всеки партньор ще допринесе за разработването. 
Обучения с изпит – 18 обучителни дни за младежи - 12 участници (от 18 до 30 години), с които всеки партньор ще проведе локално обучение. Сценарии – инструмент за изпълнението на проекта, насочен към младите хора с конкретни упражнения, игри и т.н. 

2. Наръчник на Младежкия Работник – инструмент, който да се използва при работата с младежи, като всеки партньор ще подготви част от наръчника, с добавена полезна информация за средата във всяка партньорска държава.
- Мултипликационни събития 

1. НПО Пикник – във всяка държава – 50 души – НПО, младежи, обучители, местни власти;  
2. Конференция – в Лодз, Полша – 80 души – обобщение на проекта и неговите резултати.

Проектът е съфинансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top