ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ. ВАРНА СЕ СДОБИ С БИЗНЕС ПРЕ-АКСЕЛЕРАТОР ЗА СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ

 20 юли  625

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ. ВАРНА СЕ СДОБИ С БИЗНЕС ПРЕ-АКСЕЛЕРАТОР ЗА СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ

Първа информационна среща ще се проведе на 20.07.2018 г. от 16:00 ч. в град Варна (зала Варна на община Варна ул. Осми Приморски полк) за запознаване на желаещите да стартират бизнес, на които експертите ще презентират възможностите за включване в проекта.

Желаещите да присъстват е нужно да се регистрират безплатно  ТУК

Общата цел на проекта е насърчаване на предприемачеството и създаване на предприятия, включително иновативни и свързани с дигитализацията, "интернет на нещата", "индустрия 4.0", както и "зелени" бизнеси и свързани с мерки за развитие в областта на политиката по околна среда,политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност и предизвикателствата на смарт- градовете като устойчива възможност за професионално развитие на безработни, неактивни и наети лица, в т.ч. и на младежите от територията на Североизточен район.Ще се осигурят нови перспективи за професионалното им развитие и ще се увеличи броят на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и наети лица, като проектът ще гарантира осигуряването на 60 участници в самостоятелна заетост при напускане на операцията. 

„Бизнес пре-акселератор на Североизтока” обединява усилията на сдружение Бизнес агенция, община Варна, ЦПО "Екселиа", сдружение "Български Бизнес Форуми", Beehive - сдружение "Споделено Работно място -Варна" и сдружение "Варна -Европейска Младежка Столица".

„Бизнес пре-акселератор на Североизтока”  се финансира от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top