ЗАВЪРШИ ОБУЧЕНИЕТО ЗА БИБЛИОТЕЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ В РБ "ГЕО МИЛЕВ"

 12 юли  786

ЗАВЪРШИ ОБУЧЕНИЕТО ЗА БИБЛИОТЕЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ В РБ "ГЕО МИЛЕВ"

В Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана успешно завърши обучението за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар", специалност „Библиотекознание“ на осемнадесет  работещи в различни библиотеки от област Монтана. 

Курсът на обучение беше с продължителност 960 часа и обхвана всички знания и умения, необходими за упражняване на професия "Библиотекар“.
Обучението се проведе в смесена форма – дистанционна и присъствена. Висококвалифицираният преподавателски състав от служители на регионалната библиотека предостави теоретични познания и осигури възможност за придобиване на практически умения на библиотекарите. След успешното завършване на курса, обучаемите бяха допуснати до държавни изпити по теория и практика, на които постигнаха много добри резултати. 
?Обучението бе проведено от Центъра за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища", съвместно с Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и Регионална библиотека „Гео Милев - Монтана.

Проектът бе подкрепен финансово от Фондация „Глобални библиотеки - България“ и  ОП „Развитие на човешките ресурси“ (Проект „Ваучери за заети лица”) . 
С придобитата професионална квалификация библиотечните специалисти могат да работят в читалищни, общински и регионални библиотеки и да се справят с предизвикателствата на информационното общество. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top