АРБС ЩЕ ПРИЕМЕ 4 ДОБРОВОЛЦИ ПО ПРОЕКТ „YOUTHUP, SPORTUP“

 10 юли  614

АРБС ЩЕ ПРИЕМЕ 4 ДОБРОВОЛЦИ ПО ПРОЕКТ „YOUTHUP, SPORTUP“

„Асоциация за развитие на българския спорт” ще приеме 4 международни доброволци в България, които ще реализират разнообразни доброволчески дейности за местната общност в София по проект „YOUTHUP, SPORTUP“. 

Асоциация за развитие на българския спорт е създадена през 2010 г. и е неправителствена организация в обществена полза, отдадена на развитието на българския спорт и повишаването на спортната култура в България!

По време на проекта ще бъдат проведени следните дейности: 
1. Логистика на спортни събития: организиране на спортни мероприятия, спортни събития за деца и тренировъчни сесии на открито; 
2. Тренировъчни сесии: спортни сесии за подкрепа на партньорски спортни клубове – атлетика, тренировки по голф и тенис, тренировки за деца и подрастващи с увреждания, отворени тренировъчни сесии в спортни клубове и училища; 
3. Организиране и провеждане на семинари: доброволците ще организират и проведат по един семинар на месец, който ще бъде фокусиран на доброволческите възможности за младите хора и защо те са наистина важни; 
4. Развитие на умения: подкрепа по време на провеждането на текущи проекти, по които АРБС работи и обучителния процес на създаване на проекти по Еразъм+; 
5. Комуникация: управление на официалната уеб страница на асоциацията и Facebook профила. 

Доброволците ще имат възможността да участват в организацията на много спортни дейности, игри и събития и да научат малко повече за това как се е получила тази организация и как всички тези дейности влияят на общността на града. Те ще придобият много нови културни знания и умения, които ще им бъдат полезни за личностното и професионално развитие в бъдеще. И не на последно място, доброволците ще получат официален сертификат, за да могат да докажат натрупаните знания и умения. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top