ФОРМИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДУХ И НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ ЧРЕЗ ПРОЕКТ „СПОРТ ЗА ЗДРАВЕ“ НА СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ - РИНГ”

 06 юли  799

ФОРМИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДУХ И НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ ЧРЕЗ ПРОЕКТ „СПОРТ ЗА ЗДРАВЕ“ НА СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ - РИНГ”

На 28.06.2018 г. в изпълнение на проект "Спорт за здраве" на сдружение “Спортен клуб - РИНГ”, приключи изпълнението на Дейност 4 – Инициатива със спортен характер “Спорт за здраве”. Инициативата се проведе на територията на град Каварна, община Каварна, област Добрич.

Бяха проведени  6 инициативи със спортен характер в рамките на 6 седмици – по една инициатива на седмица. На 18 май 2018 г., екипът за управление на проекта проведе състезание по хандбал, в което участваха 20 младежи на възраст между 15 и 29 г. На 22.05.2018 г. се проведе състезание по волейбол с участието на  20 младежи. На 30.05.2018 г. се  проведе състезание по баскетбол. Събитието протече при засилен интерес от страна на деца и младите хора.  На 06.06.2018 година бе организирано състезание по лека атлетика с общ брой участници – 20 младежи. На 19 и на 28.06.2018 г. последваха състезания по народна топка и кросфит.  Победителите получиха медали, купи и предметни награди със спортен характер (топки), а на всички участници- сертификати за участие.

Целевата група, към която бяха насочени инициативите, са младежи от 15 години до 29 години. Общ брой участници – 140 бр. Връзката на дейността с целите на проектното предложение и целите на Програмата е насърчаване към здравословен начин на живот чрез спорт. Инициативите ще въздействат върху изграждане на дисциплина и навици за здравословен начин на живот, формиране на състезателен дух и желание за водене на активен и здравословен начин на живот.

Проект „Спорт за здраве“ на сдружение „Спортен клуб - РИНГ” се изпълнява по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2018 г. на Министерството на младежта и спорта.

За повече информация  ТУК

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top