МЕЖДУНАРОДНО ОБУЧЕНИЕ „SAFE IN SPORT“ СЕ ПРОВЕДЕ В ТУРЦИЯ

 06 юли  577

МЕЖДУНАРОДНО ОБУЧЕНИЕ „SAFE IN SPORT“ СЕ ПРОВЕДЕ В ТУРЦИЯ

В периода 02 - 05 юли 2018, в град Сакаря, Турция се проведе международно практическо обучение „Safe in Sport“, което имаше за цел да запознае спортни треньори с добри практики за предпазване на спортуващите от травми при плиометрични упражнения. В обучението се включиха 9 участника от всяка държава като в продължение на три дни спортните експерти на България, Хърватска и Турция обмениха опит и знания.

Акцент на обучението беше поставен върху различни тренировъчни подходи, при които се използват упражнения, позволяващи на мускулите да достигнат максимална сила за възможно най-кратко време - плиометрия.

Българската група беше съставена от специалисти на Национална спортна академия „Васил Левски“ – доц. Валентин Панайотов, доктор, гл. ас. Мариана Борукова,  ас. Мирела Христова, които представиха националните практики в сферата, фитнес инструктори от фитнес центрове Атлетик и Get Fit, а представител на Асоциация за развитие на българския спорт беше Ивайло Здравков – член на УС.

По проекта е планирано още едно международно обучение през есента на 2018, в което отново ще бъдат включени треньори от различни спортове, които ще могат да научат новостите в платометричното обучение, което е неразделна част от подготовката на много спортисти. 

Дейностите по проекта се състоят основно от обмен на информация, добри практики и общи инициативи за обучение. Това ще доведе до създаването на учебно ръководство и видео за спортни треньори. 

Проект „SAFE in SPORT“ е съфинансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейската комисия.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top