ДИРЕКТНО ОТ НЮ ЙОРК: РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН ЗА МЛАДИТЕ ХОРА, МИРА И СИГУРНОСТТА БЕШЕ ПРИЕТА С ЕДИНОДУШИЕ

 03 юли  593

ДИРЕКТНО ОТ НЮ ЙОРК: РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН ЗА МЛАДИТЕ ХОРА, МИРА И СИГУРНОСТТА БЕШЕ ПРИЕТА С ЕДИНОДУШИЕ

На 06.06. 2018 г. с единодушие и с 76 държави съавтори беше приета от Съвета за сигурност на ООН втората досега резолюция за младите хора, мира и сигурността. Приетата Резолюция (2419) надгражда първата Резолюция за младите хора, мира и сигурността с приоритети от образованието, ролята на младите хора за предотвратяване и решаване на конфликти и за изграждането и поддържането на мира, равенство между всички половете, премахването на дискриминацията, борбата с насилието, до ролята на гражданското общество.

Темата за младите хора, мира и сигурността е от основно значение и бе обсъдена и на заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС на 22-23 май в Брюксел, където се приеха планираните в работната програма на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, проекти на заключения: 1) ролята на младите хора в изграждането на сигурно, сплотено и хармонично общество в Европа, и 2) ролята на младите хора за преодоляване на демографските предизвикателства в ЕС. Има необходимост младите хора да бъдат възприемани като основни участници в изграждането на демокрацията, създаването на мирни послания и постигането на социално сближаване.

Изключително важно е, че въпросът за младите хора, мира и сигурността придобива устойчивост и регулярност в дейността на Съвета за сигурност на ООН. Фактът, че резолюцията беше приета с единодушие, показва положително развитие към въпросите, свързани с младите хора.

Припомняме, че темата бе един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС. Резолюцията отново потвърждава важната роля, която младите хора могат да играят за предотвратяването и разрешаването на конфликти и като ключов аспект на устойчивостта, приобщаването и успеха на мироопазващите усилия и усилията за изграждане на мир.

Продължаваме да работим заедно, за да развием младежките въпроси в Европа.

 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top