ОБИЧАМ ЖИВОТА, ЖИВЕЯ ЗДРАВОСЛОВНО!

 17 май  644

ОБИЧАМ ЖИВОТА, ЖИВЕЯ ЗДРАВОСЛОВНО!

На 18.04.2018г. в конферентната зала на Хотел „Мартин”, гр. Банско се проведе стартираща пресконференция организирана от СНЦ Тенис Клуб Еделвайс. Присъстващите бяха запознати с новия проект, който Тенис Клуб Еделвайс спечели и подготвя за изпълнение. 
Проектът ще се изпълнява по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2018 ГОДИНА чрез съдействието на Министерството на младежта и спорта. Направление 1, Тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“. Име на проекта - Обичам живота, живея здравословно!
Проектът „Обичам живота, живея здравословно!“ е продължение на вече реализираният проект по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от закона за хазарта за 2017 г. „Стани независим, бъди свободен!“
Основна цел на проект „Обичам живота, живея здравословно!“ е да съдейства за изграждане на социално отговорно поведение сред младежите на възраст 15-29 години чрез насърчаване на здравословен и активен начин на живот.
Специфичните цели на проектното предложение са: 
1. Създаване на възможности за обучение на младежи на възраст 15-29 години по въпросите за здравословен начин на живот чрез физическа активност, туризъм и спорт;
2. Увеличаване броя на младите хора придобили умения чрез обучение за безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики;
3. Информиране на младите хора за безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики, чрез кампании и инициативи;
4. Утвърждаване на спорта и физическата активност като възможност за здравословен начин на живот, безопасно поведение и социално включване на младежите.
5. Повишаване на информираността чрез социално-културни събития, актуални за младите хора днес.
6. Изграждане на социално-отговорно поведение чрез следване на ролеви модели.
7. Изграждане на пълноценен живот на подрастващите чрез физическа активност и спорт.
8. Създаване на вътрешно убеждение и потребност от двигателна активност и спорт през свободното време на младежите.
На проведената среща бе направен план график за периода на програмата и бяха разпределени задачите на Управленския екип и на Експертния екип.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК!

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top