ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА МАЛЦИНСТВАТА 2018 - ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 05 юни  642

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА МАЛЦИНСТВАТА 2018 - ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН (OHCHR) стартира програмата за младежки стипендии за 2018 г. Чрез МФП ОХЧП има за цел да даде на лицата, принадлежащи към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства, възможност да придобият знания за Система на ООН и механизми, които се занимават с международните права на човека като цяло и с правата на малцинствата в частност. 

Стипендиантите се обучават в OHCHR Женева, Швейцария. МФР е интерактивно и се състои от брифинги по няколко теми (напр. Системата на ООН, работата на ВКБООН, механизмите и инструментите за човешките права), като се занимават и с индивидуални и групови задачи.

Тази година стажът ще се проведе в периода от 1 до3 0 ноември 2018 г. в Женева, Швейцария

Крайният срок за кандидатстване е събота 30 юни 2018 г.

За повече информация ТУК 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top