ЕВРОПА ПОДЧЕРТА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ИЗГРАЖДАНЕТО НА МИРА И СИГУРНОСТТА

 04 юни  3239

ЕВРОПА ПОДЧЕРТА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ИЗГРАЖДАНЕТО НА МИРА И СИГУРНОСТТА

В рамките на работна група „Младеж“ на Съвета на ЕС се прие проект за заключение относно ролята на младите хора в изграждането на сигурно, сплотено и хармонично общество в Европа.

Българското председателство за първи път откроява междусекторното сътрудничество, основано на новаторските методи за комуникация, обмена на добри практики и ефективния диалог извън рамките на Съвета на ЕС. Под внимание се взе програмата „Младеж, мир и сигурност“, изложена в Резолюция 2250 (2015) на Съвета за сигурност на ООН, програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от ООН и целите за устойчиво развитие, които представляват политическата рамка за изкореняване на бедността и постигане на устойчиво развитие.

Приетото заключение приканва държавите-членки, Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност да насърчават обмена на добри практики между сектора за младежта и различните области на политиката и включването на младите хора, като полезни партньори в укрепването на устойчивостта на обществото.

В заключението на Съвета на ЕС се отчита, че мобилизирането на експертен опит и насърчаването на иновациите ще укрепи ролята на младите хора в поддържането на мира. Акцентира се и върху задълбочаването на партньорството между институциите на ЕС, държавите членки и гражданското общество в младежката сфера и извън нея, което ще  доведе до по-сплотено и хармонично общество.

Проектът за заключенията на Съвета относно ролята на младежта за изграждането на сигурно, обединено и хармонично общество в ЕС може да видите ТУК 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПО ПОВОД 4 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА АГРЕСИЯ, ВИ ПИТАМЕ: КОИ СА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА?

Видео

Вижте още
Back To Top