РОЛЯТА НА МЛАДЕЖТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ЕС

 04 юни  3118

РОЛЯТА НА МЛАДЕЖТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ЕС

По време на Българското председателство Европейският съюз прие важен политически документ, свързан с ролята на младежта за преодоляване на демографските предизвикателства в ЕС.

По време на заседанието си в Брюксел, Белгия, проведено на 22 май 2018 г., Работната група „Младеж“ към Съвета на ЕС прие заключение относно ролята на младежта за преодоляване на демографските предизвикателства в Европейския съюз.

Повече, относно приетите заключения на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на 22 и 23 май 2018 г., може да намерите тук.

Един от четирите приоритета на Българското председателство на Съвета на ЕС e „Бъдещето на Европа и младите хора — икономически растеж и социално сближаване“. По тази приоритетна ос бяха взети под внимание Обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (Стратегия на ЕС за младежта 2010-2018 г.) и програмата Еразъм+, които демонстрират различните подходи към изграждането на общество, в което се развива потенциала на всички млади хора. Тези инструменти на Европейския съюз позволяват на младите хора да придобият умения, необходими за тяхната личностна и професионална реализация, независимо от техния произход.

С този документ Българското председателство си постави за цел да насочи вниманието на ЕС към демографските предизвикателства, свързани със засилващата се миграционна вълна към по-големите населени райони, финансовата и икономическа криза, застаряващо население и високото ниво на младежката безработица.

В рамките на работната група България, като председател на Съвета на ЕС, прикани държавите-членки и Европейската комисия да улеснят достъпа до данни и обмена на добри практики за преодоляването на демографската ситуация и да продължат да работят заедно за облагородяване на по-бедните райони, като за целта да се използват европейските фондове за насърчаване на популяризирането им.

Проектът за заключенията на Съвета относно ролята на младежта за преодоляване на демографските предизвикателства в Европейския съюз може да видите  ТУК

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПО ПОВОД 4 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА АГРЕСИЯ, ВИ ПИТАМЕ: КОИ СА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА?

Видео

Вижте още
Back To Top