ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА 21-ВИ ВЕК"

 04 ноември  6770

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА 21-ВИ ВЕК"

На 4 – 6 ноември 2018 г. в София, ще се проведе Международна научно-практическа конференция „Неформалното образование пред предизвикателствата на 21-ви ВЕК".

Конференцията се посвещава на 130-та годишнина на Софийския университет „Св. Климент Охридски" и 10-та годишнина на специалност Неформално образование.

Гост-лектори:

проф. Алън Роджърс (Великобритания);

проф. Майкъл Осбърн (Великобритания);

проф. Рене Кларихс (Холандия);

проф. Силвия Николаева (България).

Предварителна работна програма:

4/11/2018- Предварителна програма (Музей „Земята и хората");

Откриване / тематични семинари /участие в Изложение „Неформално образование";

5/11/2018- Пленарни сесии(Аула, Ректорат на СУ);

Пленарни доклади / промоция на „Антология Неформално образование" / официална вечеря;

6/11/2018- Мобилни визити(София-град);

Учебни визити за запознаване с добри практики;

Тематични кръгли маси( Музей „Земята и хората");

Закриване.

Конференцията се провежда с частичната финансова подкрепа на Фонд „Научни изследвания" на Софийския университет.

Онлайн регистрация на ел. страница ТУК 

Информация от ТУК  

Събития

Back To Top