ИНТЕГРИРАН СТАРТ НА МЕЖДУНАРОДЕН АТЛЕТИЧЕСКИ ТУРНИР „НОВИ ЗВЕЗДИ“

 17 май  5941

ИНТЕГРИРАН СТАРТ НА МЕЖДУНАРОДЕН АТЛЕТИЧЕСКИ ТУРНИР „НОВИ ЗВЕЗДИ“

На 16 май 2018 г. в Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе Международен атлетически турнир „Нови звезди“. 40-ото издание на международния турнир започна с 60-метров старт, в който взеха участие живущите в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в град Баня, Карлово.  Фанка Борисова, Анета Христова, Тодорка Радева, Павлина Урдарска и Ана Атанасова бяха наградени от проф. Апостол Славчев, зам.-ректор на НСА „Васил Левски“. Момичетата се насладиха и на пълната спортна програма на мероприятието, като силна емоция предизвика срещата с техни спортни идоли в лицето на Тереза Маринова и Светла Димитрова.

„Сътрудничеството, което изградихме с Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в град Баня, Карлово през последните години дава прекрасни резултати и е един от добрите примери, които виждаме в сферата на институционалната грижа в България. Специалността „Адаптирана физическа активност и спорт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ се радва на все по-голяма популярност в двете й форми на обучение – бакалавърска и магистърска степен, и в тази сфера се доближаваме до стандартите, които се прилагат в най-развитите държави. Студентите, които подготвяме, имат много добра основа за реализация, след като преминат през теоретичните модули и практическото обучение, а след това приложат наученото на практика с реалните групи, с които ще работят след приключване на своето образование, и ще се радваме тези методи да бъдат все по-разпознаваеми и все повече институции да привличат спортни специалисти, които да работят целенасочено за интеграция чрез спорт“ - допълни гл. ас. Стефка Джобова – преподавател по специалността и световно признат експерт в сферата на интеграцията чрез спорт. 

През април 2018 г., представителките на институцията взеха участие и в международен турнир по интегриран футбол, който се проведе в Берлин, Германия в рамките на проект SpeeCh, който има за цел да покаже, че интеграцията чрез спорт е не само възможна, но и че спортът е един от най-успешните инструменти, които могат да се ползват за различни уязвими групи в обществото.

Партниращите организации ще бъдат част от Европейската мрежа за интегриран футбол, която бе създадена по предходен проект, финансиран от програма Еразъм+. Откривайки и свързвайки отговорните за политиките в тази сфера, споделяйки добрите национални практики за методологии и техники за менажиране на спортни дейности в подкрепа на социалната интеграция на пациенти с психиатрични заболявания ще бъдат част от резултатите по проекта. Ще бъдат реализирани и няколко международни срещи, които да подготвят обществена кампания за активното включване на посочената целева група в социалния живот. 

Във всяка от партньорските държави ще бъде проведена кампания за представяне на проекта и бъдещото създаване на спортни асоциации, чиито членове ще бъдат пациенти от психичните общности и младежи от местните общества. Ще бъде организирано и спортно събитие за 8 представители на целевата група, които ще вземат участие в международен спортен турнир в Берлин, Германия. Като продукт на проекта, ще бъде издадена "Методологии и техники за менажиране на спортни дейности, свързани със социалното включване в местните общности на хора с психични заболявания". 

Инициативите са по проект SpeeCh - Спортна психична общност, който е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия - Малки съвместни партньорства и ще се реализира в рамките на 24 месеца. Партньори: Италия, България и Германия, като партньор от България е „Асоциация за развитие на българския спорт“. 

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top