ХX НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „КОСМОСЪТ – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО”

 10 май  881

ХX НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „КОСМОСЪТ – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО”

Фондация „Еврика“ обявява ХX  Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” за ученици от 8 до 18 години Той е включен  в програмата на Министерството на образованието и науката за извънкласните дейности през настоящата учебна година и е под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Конкурсът се провежда в пет тематични направления.

Крайният срок за предаване на конкурсните работи е 24 май 2018 година. Повече подробности може да намерите в Регламента на конкурса. Всички проекти трябва да бъдат придружени от регистрационен формуляр на авторите.

Новини

Back To Top