Младежки фестивал на ученическите таланти

 16 април  660

Младежки фестивал на ученическите таланти

СНЦ "Балкани без граници" НПО: СНЦ "Балкани без граници"

Номер на проекта: НПМ-100-П1/2014

Участници: България, Благоевград 

Галерия

Back To Top