ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

 30 март  1390

ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

Дипломатическата академия на Министерството на външните работи на Руската Федерация обявява прием на студенти и слушатели за учебната 2018/2019 година

Дипломатическата академия на Министерството на външните работи на Руската Федерация обявява прием на студенти и слушатели за учебната 2018/2019 година за сметка на бюджета на Руската Федерация в съответствие с разпореждането на Президента на Русия от 04.01.2010 г. №5 – РП (за подготовка на чуждестранни граждани).

Дипломатическата академия подготвя:

 • Бакалаври след средно общо или средно професионално образование по специалности: „Международни отношения“, „Икономика“. Срок на обучение: 4 години (редовна форма).
 • Бакалаври след висше образование по специалност „Международни отношения“. Срок на обучение: 3,5 години (редовна/задочна форма).
 • Магистри по специалности: „Международни отношения“, „Икономика“, „Мениджмънт“, „Право“. Срок на обучение: 2 години (редовна форма); 2,5 години (редовно/задочна форма).
 • Аспиранти. Срок на обучение: 3 години (редовно); 4 години (задочно).

Бакалавърска степен (след средно общо или средно професионално образование):

Срок за подаване на  документи в Москва: от 20 юни до 10 юли 2018 г.

Приемните изпити се провеждат от 11 до 19 юли 2018 г.:

 • Руски език (писмено и устно);
 • Чужд език (писмено и устно);
 • Математика ( за факултет „Световна икономика“);
 • История (за факултет „Международни отношения и международно право“).

Забележка: Местата за абитуриенти, кандидатстващи за степен бакалавър (след средно общо или средно професионално образование) са ограничени и се определят в рамките на утвърдените бройки. Във връзка с това в конкурса участват само децата на сътрудниците на Министерството на външните работи и посолствата на страните, посочени в разпореждането на Президента на Русия.

Магистърска степен:

Срок за подаване на документи в Москва: от 03 юли до 10 август 2018 г.

Приемните изпити се провеждат от 11 до 24 август 2018 г.:

 • Руски език (писмено и устно);
 • Чужд език (писмено и устно);
 • Събеседване в съответната област ( устно).

Бакалавърска степен (след висше образование)

Срок за подаване на документи в Москва: от 20 юни до 10 август 2018 г.

Приемните изпити се провеждат от 13 до 17 август 2018 г.:

•    Руски език (писмено и говоримо);
•    Събеседване (устно).

Общежитието на Дипломатическата академия може да поеме само студентите в редовна форма на обучение. Местата в общежитието са ограничени.

МОН съобщава на всички желаещи кандидати, които отговарят на условията, да изпратят заявление за участие свободен текст по електронна поща на адрес:  silvana.kamenova@mon.bg до 30 март 2018 г. 17.00 часа.

За повече информация ТУК 

Събития

Back To Top