ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ СПОРТ СТАРТИРА В СОФИЯ

 28 февруари  629

ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ СПОРТ СТАРТИРА В СОФИЯ

"Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“  е двугодишен проект, съфинансиран по програма “Еразъм +” в партньорство между 5 държави. Консорциумът е координиран от „Мундус“ България и се състои от пет организации от България, Испания, Полша, Кипър и Италия, като един от партньорите е „Асоциация за развитие на българския спорт“. Целта на проекта е да насърчава доброволческите дейности в спорта, равните възможности и осъзнаването за значението на здравословния начин на живот чрез повишаване на участието в спорта за всички. 

Първата международна среща по проекта се състоя в София, в периода 27 - 28 февруари 2018 г. с цел да обособи дейностите по проекта в 3 работни потока, разпределени в 12 отделни фази.
В срещата взе участие Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт“, като основните фази на активност ще включват селекция на местни участници и провеждане на локални обучения и работилници на тема „Обучение чрез спорт“. В същото време ще се провеждат и презентации и публични събития, организирани от партньорските организации, за да достигане до по-голяма част от младежта и особено младежи в неравностойно положение. 

За повече информация ТУК 

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top