ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ START В СИЦИЛИЯ

 23 февруари  693

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ START В СИЦИЛИЯ

В периода 21-24 февруари 2018 г., в Сицилия, Италия се проведе първа среща по проект “START – Sport TrAining to Run Together“, на която международни организации от сферата на спорта и младежките политики, сред които и представителите на „Асоциация за развитие на българския спорт“ – Ивайло Здравков и Константин Занков – членове на УС, обсъдиха възможностите за по-широко прилагане на методите на неформалното образование в сферата на спорта. Основната цел на проекта е популяризирането на доброволчеството в спорта, интеграция и социализация чрез спорт, равни възможности за участие в спортни събития, здравословния начин на живот и достъпа до спорт за всички желаещи.

Основни цели на проекта са:

  • Насърчаване и засилване на визията на спорта като метод за интеграция, социално приобщаване и равни възможности и повишаване на осведомеността за неговия потенциал.
  • Насърчаване на развитието на новаторски подход (неформални методи) в спортния сектор с цел укрепване на пътя на обучение и специализация на треньори, обучители, инструктори, преподаватели, аниматори в спортния сектор, мениджъри и служители.
  • Предаване на участниците умения и способности, необходими за използването на спорта като образователен инструмент и като инструмент за насърчаване и укрепване на:
  • Социално-културното включване на имигранти, лица в риск, младежи и възрастни застрашени от социално изключване.
  • Участие в спортни дейности на младежи и подрастващи (мъже и жени).
  • Равни възможности между мъжете и жените в спорта:
  • Насърчаване и засилване на по-голямото участие на имигрантите, жените, младежите и подрастващите с цел насърчаване на конструктивния диалог между различните социално-културни групи.
  • Нови възможности за учене за тези, които желаят да станат треньори, обучители, инструктори, педагози в спортния сектор, за да увеличат възможностите и шанса си за стартиране на нова работа.

Една от най-важните теми, които бяха засегнати по време на събитието, бе използването на спорт и физическа активност като инструмент за социално включване и интеграция, както и обмена на добри практики по теми, като „Обучение чрез спорт“ - методология, която „Асоциация за развитие на българския спорт“ прилага от няколко години в България и в рамките на Европейската общност. „Обучение чрез спорт“ е официален обучителен ресурс, публикуван в ресурсните центрове на Европейската комисия „Салто“ и е представяна многократно пред Съвета на Европа. С оглед на огромните възможности на методологията за личностно развитие, което рефлектира и върху доброто управление на спорта, все повече спортни федерации на европейско и национално ниво проявяват интерес към прилагането й в практиката си.

Настоящата среща е част от проект „START – Sport TrAining to Run Together“, финансиран по програма „Еразъм+“. Партньори по проекта са организации от България, Италия, Португалия, Финландия и Литва.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top