ПРОЕКТ МОСТ СТАРТИРА В ШВЕЦИЯ

 20 февруари  623

ПРОЕКТ МОСТ СТАРТИРА В ШВЕЦИЯ

В периода 19-20 февруари 2018 в Умея, Швеция се проведе първа международна среща по проект МОСТ, в който „Асоциация за развитие на българския спорт“ е партньор и заедно със сродни организации от Швеция и Хърватска и по който ще се реализират дейности в следващите 12 месеца.

В първия ден от международната среща участниците, сред които Йоанна Дочевска – председател на АРБС и Григор Гутев, – главен асистент в катедра Лека атлетика към Национална спортна академия „Васил Левски“, се запознаха с модела на управление на спорта в Швеция. Представени бяха моделите на създаване на спортна структура, за която са необходими три физически лица, като беше подчертано, че сдружаването на граждани е в основата на шведското общество и гражданският сектор е основен двигател на всички дейности.

Целта на проект МОСТ - Мобилност на персонал  (Mobility of staff MOST) е да насърчи партньорството между административните спортни структури на национално и местно ниво. По време на проектните дейности ще бъдат създадени възможности за обучение на заети лица, които изпълняват задълженията на администратори на спортни клубове и организации.  Следващите дейности по проекта включват международни обучения на административен персонал в сферата на спорта,  които ще се проведат в България и в Хърватска в рамките на 2018 година.

Резултатите от проекта ще бъдат пренесени на ниво на ЕС по следните начини: 

  • Мрежата от заинтересованите лица, която е развита във всяка държава, ще осигури максимум пренос на знания и опит на по-широко европейско равнище. Обобщението на резултатите от проекта ще бъде на английски език и ще бъде достъпно във всички държави от ЕС, за да бъде лесно приложено в бъдещата работа на организациите от ЕС, популяризиращи мобилност и образование на административния персонал. Основните резултати ще бъдат достъпни чрез интернет платформа на проекта и уеб страници на всички партньори па проекта.
  • Насърчаване на най-добрите практики и пренос на знания в работата с административния персонал.
  • Застъпване на инициативи, които подкрепят мобилности и обучение на административния персонал.
  • Споделяне на опит за промени и възможности  във връзка с учене един от друг.
  • Подкрепа на допълнителното професионално развитие на партньорите по проекта.
  • Промотиране на иновативните аспекти на проекта за неформално образование, които лесно биха могли да се приложат във всяка държава от ЕС.

Проект МОСТ - Мобилност на персонал (Mobility of staff MOST) е съфинансиран от програма „Еразъм+“ – Спорт, на Европейската комисия. 

За повече информация ТУК 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top