ХХ ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ 2018 Г.

 05 април  1715

ХХ ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ 2018 Г.

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

 • Биология;
 • Химия;
 • Информатика;
 • Инженерни науки;
 • Материалознание;
 • Математика;
 • Медицина;
 • Физика;
 • Социални и хуманитарни науки;
 • Екология.

Тази година ХХ Национален конкурс ще се проведе в периода 16 -18 април 2018 г., а крайният срок за подаване на проекти е до 5 април 2018 г.

В разработването на един проект могат да участват индивидуални участници или екипи до трима човека. · В конкурса могат да участват ученици и студенти първи курс, отговарящи на следните условия:

 • да са навършили 14 години към 1 септември 2018 г.
 • да са под 21 години към 30 септември 2018 г.

Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс получават парична награда от 1 500 лв. на проект и правото да представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. През тази година 30-то европейско състезание ще се проведе през месец септември 2018 г. в гр. Дъблин, Ирландия.

Три проекта получават право на участие в Международното младежко научно изложение EXPO Science Europe 2018 г., което ще се проведе през месец юли 2018 г. в гр. Гдиня, Полша.

Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 000 лв.

Информацията за конкурса е разпространена в училищата в страната и чрез регионалните управления на образованието на МОН.

 

Приложения:

Заповед за обявяване на Националния конкурс „Млади таланти“ 2018 г.

Регламент на провеждане на конкурса

Регистрационна форма за участие в Националния конкурс "Млади таланти"

Крайният срок за подаване на проекти в електронен формат на български език и на английски език е до 5 април 2018 г. на имейл: vesela.vasileva@mon.bg

За повече информация ТУК 

Събития

Back To Top