УЧАСТВАЙ В ПУБЛИЧНАТА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 08 март  6546

УЧАСТВАЙ В ПУБЛИЧНАТА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА

През 2018 г. Комисията ще представи всеобхватни предложения за ново поколение финансови програми в рамките на многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г., т.е. дългосрочно планиране на бюджета на ЕС. Предложенията на Комисията ще бъдат разработени така, че да позволят на ЕС да постигне своите цели по въпроси от най-голямо значение в области, в които той може да постигне повече от самостоятелните държави-членки. Това изисква внимателна оценка на двете дейности, които са работили добре в миналото, и тези, които могат да бъдат подобрени в бъдеще. Тези консултации са неразделна част от този процес и целта му е да се съберат мненията на всички заинтересовани страни за това как да се направи оптимално използване на всяко евро от бюджета на ЕС.

Паралелно с тези консултации се провеждат други обществени консултации, обхващащи целия спектър от бъдещи фондове на ЕС в следните области: сближаване; инвестиции; сигурност; миграция и убежище; стратегическа инфраструктура.

Как да отговорите

За да участвате в тази обществена консултация, попълнете онлайн въпросника. Насърчаваме ви да разработвате отговори в текстовите полета, предоставени за тази цел - това ще позволи на Комисията да разбере по-добре събраните мнения.

Проучването е на разположение на 23 официални езика на ЕС. Отговорите могат да бъдат предоставени на всеки от тези езици.

За попълване на въпросника/анкетата са необходими около 30 минути.

Въпросникът/анкетата е на разположение ТУК 

Споделете своето мнение до 08 март 2018 г., като анкетата е достъпна и на български език. „За да бъде по-силен, Съюзът трябва да разполага с достатъчно финансови средства, за да продължи да работи по изпълнението на своите политики. През последните години Съюзът се промени съществено, така както и предизвикателствата, пред които той е изправен. Съюзът ни се нуждае от бюджет, който да ни помогне да осъществим нашите амбиции. Многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. трябва да отразява това.“ (Работна програма на Комисията за 2018 г.) 

За повече информация ТУК  

Събития

Back To Top