„АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ” УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+ СПОРТ“

 31 януари  649

„АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ” УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+ СПОРТ“

На 30 януари 2018 г. в Брюксел Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), организираха информационен ден, за да се информират потенциалните кандидати за възможностите на програма „Еразъм+ спорт“ и механизмите на финансиране и спортната политика на ЕС. 

Събитието бе открито от европейския комисар по образование, култура, младеж и спорт Тибор Наврачич, който очерта политиката на Европа в сферата на спорта за 2018 година, която ще бъде и приоритет в проектите, финансирани от Комисията. 

Експертите обсъдиха с участниците политиките, дадоха съвети и предложения за подготовката, както и подчертаха финансовите аспекти на програмата. Проведе се и среща с настоящи и бъдещи партньори, както и се представиха примери за успешно реализирани проекти. 

В събитието, което събра над 500 европейски експерти, взе участие и Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт”, която проведе редица срещи по текущи проекти и планира кандидатстването по бъдещи такива. 

На 31 януари 2018 г. беше проведена и двустранна среща между експертите на Изпълнителната агенция и организациите, които координират проекти, стартиращи на 01.01.2018 г., като по време на срещата бяха дадени насоки за правилната координация на проектите.

„Асоциация за развитие на българския спорт“ стартира на 1 януари 2018 проект „Добро управление в спорта“, който ще изпълни различни дейности на местно (в 7те партньорски държави), национално и международно ниво; ще се фокусира върху развитието, идентификацията, анализирането, разпространението и споделянето на добри практики в доброто управление, както и даването на препоръки на някои наблюдаваните вече практики, които могат да бъдат подобрени.

Програма Еразъм+ спорт има бюджет за 2018 година от 46,5 милиона евро и има за цел да повиши физическата активност в Европа, да наложи кампанията „Европейска седмица на спорта“, да приложи принципите на добро управление в сферата на спорта, да развие двойната кариера на атлетите, да направи конкретни стъпки в борбата с допинга, да създаде възможности за устойчиви партньорства в сферата на спорта. В пълната продължителност на програмата, тя администрира бюджет в рамките на 265 милиона евро за периода 2014 – 2010 година, като до момента са изразходвани 124,5 милиона евро (включително 2017 г.). В момента е създадена възможност, чрез която гражданите на ЕС, както и неправителствения сектор, могат да дадат своят глас и мнение в публична консултация за бъдещето на Европейските политики в сферата на образованието, науката, младежта и спорта. Проучването е активно до 08 март 2018 г., като анкетата отнема около 30 минути и е достъпна на български език.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top