СТАНИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА ЗА ПОДГОТОВКА НА СЪБИТИЯТА В СЕКТОР „МЛАДЕЖ“ ПО ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

 30 януари  7921

СТАНИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА ЗА ПОДГОТОВКА НА СЪБИТИЯТА В СЕКТОР „МЛАДЕЖ“ ПО ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

 

 

Министерство на младежта и спорта обявява процедура за набиране на доброволци, които да участват в организирането и провеждането на Европейска младежка конференция (16-19.04) и среща на Генералните директори за сектор „Младеж“ (19-20.04) по време на Българското председателството на Съвета на ЕС.

            Събитията, предвидени в рамките на Българското председателството, са ключови за младежкия сектор и приоритетни за страната ни – домакин. В Европейската младежка конференция през Април 2018 г. ще се включат над 250 млади хора от всички държави членки на ЕС, както и представители на Западните Балкани и Източното партньорство.

На Конференцията се очаква да се обсъдят и приемат т.нар. „Европейски младежки цели“, които да повлияят позитивно на бъдещата Европейска стратегия за младежта и други рамкови документи, формиращи младежките политики на Европа. 

            Като доброволци на Министерство на младежта и спорта по време на Българското председателството, вие първи ще установявате контакт с пристигащите младежи и международни делегации в страната ни, ще имате ключова роля за формирането на първите впечатления за България като домакин, ще бъдете „лицето“ на Българското председателство и младежта в България.

Именно доброволчеството дава възможности за среща с нови, интересни и активни млади хора, които участват в тези така важни обществени процеси.

! Доброволчеството дава възможност да изпробваш собствените си качества и да усъвършенстваш универсално приложими умения – работа в екип, комуникация, изобретателност.

! Доброволчеството претворява в дела основните ценности, въз основа на които е изградена Европа: справедливост, солидарност, приобщаване и чувство за гражданска принадлежност.

! Доброволците допринасят за облика на европейското ни общество.         

Ако си млад човек на възраст между 18-29 г. и имаш практически опит в доброволчеството, организиране и участие във формални събития и:

 • вярваш, че Българското председателство е национална кауза;
 • искаш да бъдеш част от динамичния екип, организиращ младежката конференция като подпомогнеш дейността със своята инициативност и отговорно отношение;
 • имаш познания и интерес към въпросите на ЕС и международната дейност;
 • владееш английски, а може би и френски или немски език на ниво минимум B2;
 • комуникацията и участието в организация на събития са сред твоите интереси.

То очакваме твоята автобиография, кратко мотивационно писмо (до 1 стр.) на български език и сертификати/ дипломи за владеене на чужди езици.

на имейл: youth.policy@mpes.government.bg в срок до 13.02.2018 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени в Министерство на младежта и спорта на втори етап на подбор – интервю.

Одобрените доброволци след втори етап ще бъдат разпределени в следните екипи:

 • Екип 1 „Логистика“. Този екип посреща делегатите и ги съпровожда през техния престой в зависимост от програмата; Извършва регистрация на участниците и други дейности; Екип 1 ще бъде разпределен в малки групи, отговарящи за дейности в различни направления;
 • Екип 2 „Социални медии и комуникация“; Този екип подпомага отразяването на конференцията в медиите (снимки, изготвяне на текстове към тях и др.).

 

ВАЖНО!

Всички кандидати трябва да знаят:

 1. Одобрените доброволци след втори етап ще преминат обучения, които ще се провеждат в град София;
 2. За участие в обученията и по време на събитията в сектор ‚Младеж“ няма да бъдат поемани транспортни разходи до град София и разходи за настаняване. Предвижването в рамките на град София по време на събитията ще се извършва с организиран транспорт;
 3. За участието си в организирането и провеждането на събитията в сектор „Младеж“ доброволците ще получат документ, удостоверяващ тяхната дейност;
 4. В случай на одобрение след втори етап на процедурата за подбор, доброволците подписват декларация за доброволческа дейност в рамките на събитията в сектор „Младеж“ по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 и споразумение. Можете да ги намерите в линковете;
 5. Доброволците ще бъдат ангажирани по време на обученията – през месец март, както и при подготовката и реализиране на събитията в сектор „Младеж“ – през месец април. 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top