MЛАДЕЖИ НАМЕРИХА РАБОТА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „АКТИВНИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА“

 20 декември  1068

MЛАДЕЖИ НАМЕРИХА РАБОТА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „АКТИВНИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА“

В края на проект „Активни за устойчиво развитие на община Варна“ стана ясно, че 64-ма младежи до 29 годишна възраст са намерили работа. Дейностите бяха осъществени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Инициатива за младежка заетост. Бенефициент по проекта е “СТИК” ЕООД в партньорство с Община Варна и “Адаптивни обучения” ООД. След обученията бе осигурена субсидирана заетост към Община Варна по следните длъжности: „Работник в озеленяването” – 5 лица, „Еколог” – 12 лица, „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи” – 6 лица и „Компютърен оператор ” – 9 лица. Работодателят Адаптивни обучения ООД  също предостави първи шанс за работа на идентифицирано неактивно лице на длъжност „Организатор, обучение“. При други работодатели препитание намериха още 31 млади варненци.

Организаторите работиха с група от 80  човека, които придобиха знания за изискванията и тенденциите на пазара на труда и изграждане на умения за себеизследване и себеутвърждаване. Избрана бе най-трудната за мотивиране част сред безработните – хора, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, включително такива, които не са регистрирани като активно търсещи работа.

Най-важният ефект от свършената работа бе, че икономически неактивните младежи придобиха активно поведение на пазара на труда. За целта бяха използвани стандартизирани психометрични инструменти за изследване включващи: проективна методика; тест за интелигентност - Рейвън тест; личностен въпросник на Айзенк; психологична беседа. Бяха проведени и разговори с близки от по-възрастното поколение при социално-слабите и уязвими семейства. Като част от проекта бяха обособени два офиса „Активни“ в град Варна, където бяха провеждани както индивидуални, така и групови срещи, които подпомогнаха активирането на младежите.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top