Обучения на тема "Превенция на ХИВ/СПИН" и "Как се става лидер"

 16 ноември  725

Обучения на тема "Превенция на ХИВ/СПИН" и "Как се става лидер"

ФОНДАЦИЯ "ПОВИК"-ГРАД ДОБРИЧ

На 9-ти и 10-ти ноември в град Балчик се проведе обучение на тема "Превенция на ХИВ/СПИН",

организирано от МИКЦ – Добрич. В събитието се включиха ученици от горен курс на ПМГ "Иван Вазов" – Добрич. Обучителят – г-жа Севдалина Колева умело насочи  вниманието на младежите към важни въпроси, касаещи тяхното здраве и личностно развитие: "Себепознание", "Рисковоповедение – причини, последици, алтернативи",  "Анатомия, репродукция, контрацепция", "ХИВ/СПИН – линия на риска", "Сексуално предавани инфекции", "Наркотици и наркотични вещества". Бяха демонстрирани различните видове контрацептивни средства. В малки групи младежите изработваха "Дърво на проблемите", отговаряха на въпроси по темата "Знания и нагласи, свързани с полово предаваните инфекции".

На 13-ти и 14-ти ноември също в град Балчик се реализира последното обучение планирано от МИКЦ-Добрич на тема "Как се става лидер" с обучител проф. д-р Димитрина Каменова. В обучението се включиха 20 младежи от различни училища. За два дни младите хора научиха много за това какви качества трябва да притежава и да развива у себе си човек, за да бъде лидер. В  работната програма бяха застъпени подтеми като: "Как да откроим личната си визия", "Най-вдъхновяващите истории крият чертите на лидера", "Лидерът служител на хората", "Лидерът - проводник на промяната" и др.

Двете обучения в град Балчик са още едни пример за това как чрез своята дейност МИКЦ-Добрич

предоставя достъпна информация по актуални теми на младите хора от град Добрич.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top