МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО И ИНИЦИАТИВНОСТ ВЪВ ВАРНА

 20 декември  608

МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО И ИНИЦИАТИВНОСТ ВЪВ ВАРНА

Сдружение „Европейски проекти в България“ осъществява проект „Младежко доброволчество и инициативност“ в сътрудничество с Евродеск към ЦРЧР.

Основните цели на проекта са свързани с обхващане на  младежи на възраст от 15 до 29 години и фокусирането им в социални и спортни дейности, с цел развиване на физически качества, разширяване и обогатяване на техническите уменията и интереси.

Дейностите са насочени към усвояване на  правилата и практически занимания с тенис на маса и футбол на малки вратички, което е неразделна част от физическото здраве, повишения тонус и добрите приятели. Включени са ученици от няколко средни и основни училища в града, както и деца от етнически и малцинствен произход.

Събитията и инициативите се провеждат в месец декември, съвпадащи  с Деня на доброволеца и едно от най-големите и вълнуващи събития, Церемонията по закриване титлата на град Варна -  Европейска Младежка Столица 2017.

Това завиши интереса към мероприятията и допринесе за разпространение, визуализация и популяризиране на доброволчеството и инициативността в България.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top