МЕЖДИННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ МЛАДИ ПОСЛАНИЦИ НА СПОРТНОТО РАЗВИТИЕ

 19 декември  666

МЕЖДИННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ МЛАДИ ПОСЛАНИЦИ НА СПОРТНОТО РАЗВИТИЕ

В периода 17 – 19 декември 2017 г., в Бергамо, Италия, се състоя междинна среща по проект „Млади посланици на спортното развитие“, който се реализира в рамките на 2 години и е фокусиран върху реализиране на доброволчески активности в сферата на спорта, които да промотират социалното включване на младежи между 16 и 24 години. Основен фокус е поставен върху развитието на четирима Млади посланици на спортното развитие (Young Sports Development Ambassadors) от всяка държава, които да бъдат овластени да разработват проекти с целеви групи с  млади хора от етнически малцинства и мигрантски произход.

„Асоциация за развитие на българския спорт“ е партньор по проекта, който отговаря за дейностите в България. На срещата организацията бе представена от Йоанна Дочевска – председател на УС. Бяха обсъдени всички детайли на проекта, бе синхронизиран графика на проектните дейности и отчетен прогреса по работните дейности, комуникацията и логистичните детайли.

На Европейско ниво, необходимостта от използване на спорта за социалното включване на мигранти, се разглежда като приоритет: “Събирайки хората заедно, изграждайки общностите и борейки се срещу ксенофобията и расизма, спортът има потенциала да направи голямата стъпка към реалната интеграция на мигрантите в рамките на ЕС.” /сайт на Европейската комисия 2015/. 

Проект Млади посланици на спортното развитие (YSDA) има за цел да обърне внимание точно на тази група млади хора в седемте партньорски държави чрез инициирани от младежите събития, основани на доброволчески дейности. През 2018 г. ще бъдат реализирани микро проекти във всяка държава, които ще бъдат обединени от следните общи теми – включване, управление на проекти, удовлетворение на участниците и създаване на нови възможности за участниците. Проектите ще бъдат реализирани от 4-мата младежи във всяка държава, които ще бъдат млади посланици на спортното развитие и ще реализират проектите, насочени към младежи на тяхната възраст, които имат по-голяма необходимост от социализация в обществото ни. 

Партньори в проект “YSDA” са иновативен консорциум от организации, базирани във Великобритания, Словения, Португалия, Италия, Полша, Унгария и България. Проект “YSDA” е съфинансиран по програма „Еразъм+“ и е изпълняван в рамките на 24 месеца. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top