ЗАМ.-МИНИСТЪР ВАНЯ КОЛЕВА РЪКОВОДИ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА

 18 декември  899

ЗАМ.-МИНИСТЪР ВАНЯ КОЛЕВА РЪКОВОДИ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА

Новосформираният Обществен съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта проведе първото си заседание. На него зам.-министър Ваня Колева запозна членовете на Съвета с извършената работа от екипа на ММС в сектор „Младеж“ през 2017 г. и с планираните дейности за 2018 г. Обсъдени бяха предстоящата съвместна работа между Съвета и ММС, както и набелязване на общи цели и дейности. 

 „Изключително важна е връзката на нашата институция с обществените организации, които работят непосредствено с младите хора, затова искам да участвате активно във взимането на решения и изготвянето на нормативни документи. Моят кабинет е отворен за Вас по всяко време“, обърна се зам.-министърът към членовете на Обществения съвет. 

Той е консултативно звено към министъра на младежта и спорта за формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на младежта и спорта, определена в Закона за младежта, при спазване на принципите за публичност и прозрачност. Общественият съвет се състои от представители на организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел осъществяване на младежки дейности. Към момента в Съвета са включени 27 организации. 

Зам.-министър Колева апелира към членовете на Съвета да дават конкретни предложения, на базата на своя опит и дейност, за законодателни промени в Закона за младежта, които да бъдат обсъдени на следващото заседание. По думите й, участниците в Съвета могат да помогнат и за подобряване на дейността на Младежките информационно-консултантски центрове в страната. 

На срещата бяха представени резултатите от Националните програми за младежта и приоритетите в сектора за Българското председателство на Съвета на ЕС. 

Членовете на Обществения съвет първи се запознаха със специално подготвено социологическо проучване на изследователски център „Тренд“ на тема „Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младежите на възраст 15-29 години“. Изследването показва актуалното състояние на младежта в България в момента. Резултатите ще бъдат използвани в бъдещата работа на ММС в сектор „Младеж“. 

 

Новини

Back To Top