КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В СЕКТОРИТЕ „МЛАДЕЖ“ И „СПОРТ“ ПО ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС В СОФИЯ

 13 юни  7196

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В СЕКТОРИТЕ „МЛАДЕЖ“ И „СПОРТ“ ПО ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС В СОФИЯ

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В СЕКТОРИТЕ „МЛАДЕЖ“ И „СПОРТ“:

 24-25 януари 2018 г. - Семинар „Предотвратяване на употребата на допинг в професионалния и в спорта за всички чрез обучение и разследване“ (София).

16-19 април 2018 г. - Конференция по младежки въпроси (София).

19-20 април 2018 г. - Среща на генералните директори, отговарящи за младежката политика (София).

11-12 юни 2018 г. - Среща на генералните директори, отговарящи за спорта в ЕС (София).

12-13 юни 2018 г. - Конференция: „Спортът за всички като инструмент за интеграция и мост между традиции и иновации“ (София).

Събития

Back To Top